راهکارها

سرویس دسکتاپ ابری (Desktop as a Service)

یکی از مهم ترین چالش های موجود در مراکز دولتی، محدود سازی پرسنل برای جلوگیری از ذخیره سازی فایل یا اتصال تجهیزات ذخیره سازی است که با بهره گیری از تکنیک های مدرن، امکان غیر فعال کردن محدودیت ها وجود دارد.  مجازی سازی و بهره گیری از زیرو کلاینت یک راهکار بسیار عالی و پیشرفته با کمترین هزینه ممکن برای جلوگیری از سو استفاده کاربران در مراکز دولتی به شمار می رود که به ارتقا امنیت اطلاعات منجر می شود.

مجازی سازی دسکتاپ ( VDI )

مجازی سازی دسکتاپ ابری با زیروکلاینت بهین تکنولوژی

با شیوع گسترده ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، بسیاری از موسسات به صورت اجباری به آموزش مجازی روی آوردند. متاسفانه برخی از مراکز آموزشی از تجهیزات مورد نیاز برخوردار نبوده و خریداری تجهیزات در سطح مناسب نیازمند صرف هزینه بسیار زیادی بود. در نتیجه راهکارهای متعددی به جای خریداری کامپیوتر شخصی، لپ تاپ، مینی پی سی و آل این وان مجزا به ازای هر کاربر و پرسنل مطرح گردید و پیشرفت های فراوانی نیز در این زمینه به وجود آمد.

مجازی سازی دانشگاه ها و مراکز آموزشی

با شیوع گسترده ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، بسیاری از موسسات به صورت اجباری به آموزش مجازی روی آوردند. متاسفانه برخی از مراکز آموزشی از تجهیزات مورد نیاز برخوردار نبوده و خریداری تجهیزات در سطح مناسب نیازمند صرف هزینه بسیار زیادی بود. در نتیجه راهکارهای متعددی به جای خریداری کامپیوتر شخصی، لپ تاپ، مینی پی سی و آل این وان مجزا به ازای هر کاربر و پرسنل مطرح گردید و پیشرفت های فراوانی نیز در این زمینه به وجود آمد.

مجازی سازی بیمارستان و مراکز بهداشتی

کادر درمان فعال در بیمارستان و مراکز آموزشی در این حوزه، به دلیل برخورد مستقیم با بیماران کرونایی، بیش از پیش به مجازی سازی و کنترل امور از راه دور نیاز دارند. از سوی دیگر امکان دسترسی کادر درمان و آموزش به صورت متمرکز به کامپیوتر شخصی دشوار بوده و آنها باید در لحظه به کامپیوتر شخصی خود جهت بررسی اوضاع دسترسی پیدا کنند. بهترین راهکار در این زمینه، به کارگیری مجازی سازی در بیمارستان و مراکز آموزشی بوده تا کادر درمان بتوانند محدودیت ها و موانع موجود را از پیش روی بردارد.

مجازی سازی مراکز دولتی و اداری

یکی از مهم ترین چالش های موجود در مراکز دولتی، محدود سازی پرسنل برای جلوگیری از ذخیره سازی فایل یا اتصال تجهیزات ذخیره سازی است که با بهره گیری از تکنیک های مدرن، امکان غیر فعال کردن محدودیت ها وجود دارد.  مجازی سازی و بهره گیری از زیرو کلاینت یک راهکار بسیار عالی و پیشرفته با کمترین هزینه ممکن برای جلوگیری از سو استفاده کاربران در مراکز دولتی به شمار می رود که به ارتقا امنیت اطلاعات منجر می شود.

    سبد خرید