امنیت اطلاعات

ادامه مطلب
ویدئو اختصاصی همایش ارائه راهکارهای نوین و هوشمند برای امنیت سایبری اطلاعات

ویدئو اختصاصی همایش ارائه راهکارهای نوین و هوشمند برای امنیت سایبری اطلاعات

زمان مطالعه: < 1 دقیقه بررسی راهکارهای نوین و هوشمند در امنیت سایبری با اشکان سلیمانی فخر و علیرضا بزرگمهری.
آشنایی با فناوری‌های پیشرفته برای تقویت دفاع سایبری و نقش حیاتی ابزارهای مدیریت سرویس.