زمان مطالعه: < 1 دقیقه
همایش امنیت اطلاعات هوشمند | مصاحبه با مدعوین و مدیران

مصاحبه با برخی از مدعوین همایش امنیت اطلاعات هوشمند

در پایان رویداد ارائه راهکارهای نوین و هوشمند برای امنیت اطلاعات مصاحبه ای با برخی از مدعوین حاضر در این همایش انجام شد که بازتاب‌ ارزشمندی از نظرات شرکت‌کنندگان بود. این نظرات، نشان‌دهنده تاثیر عمیق همایش بر شناسایی و بهره‌برداری از راهکارهای نوین در حوزه امنیت اطلاعات است. مدعوین با تجربه‌های متفاوت، از کاربردی بودن و نوآوری‌های معرفی شده در همایش سخن گفته و اهمیت به اشتراک‌گذاری این دانش با همکاران و دوستان خود را تاکید کرده‌اند.