استعلام گارانتی

با وارد کردن شماره سریال ( مطابق کارت گارانتی ) از زمان پایان گارانتی دستگاه خود به همراه مشخصات دستگاه مطلع شود.