ادامه مطلب
چرا از زیرو کلاینت در VMware Horizon استفاده کنیم؟

چرا از زیرو کلاینت در VMware Horizon استفاده کنیم؟

از زیرو کلاینت و تین کلاینت یا حتی پی‌سی‌های قدیمی،  در VMware Horizon Viewمی‌توان‌استفاده‌کرد. این قابلیت، ممکن‌است برای محیط‌هایی که در آن‌ها، تنها از زیروکلاینت  استفاده می‌شود، بر اساس شرایط ...