کنسول مدیریت PcoIP

ادامه مطلب
کنسول مدیریت PcoIP

کنسول مدیریت PcoIP

تمام محیط PCoIP  (PC-over-IP)  خود را از یک صفحه نمایش مدیریت کنید. کنسول مدیریت PCoIP یک ابزار مدیریت مبتنی بر وب است که به مدیران IT اجازه می دهد استقرار تمام دستگاه های PcoIP سازمان را ...