مینی‌ پی‌ سی، دستگاهی کوچک با کاربرد های فراوان

0 دیدگاه 22 مهر 1398

زمان مطالعه: 3 دقیقه در طول سال ‌های اخیر، شاهد گسترش کاربردهای فراوان مینی‌ پی ‌سی در صنایع بوده‌ایم. دستگاهی با قدرت پردازش یکسان با پی‌ سی‌ های معمولی اما در اندازه‌ای بسیار کوچکتر. بسیاری از مینی ‌پی‌ سی‌ های موجود در بازار، به‌ حدی کوچک هستند که به راحتی می ‌توانند در کف دست شما جای ‌گیرند.

نکاتی‌که پیش از خرید مینی‌ پی‌سی باید مورد توجه قرار گیرند

0 دیدگاه 23 مهر 1397

زمان مطالعه: 4 دقیقه کامپیوتر ها روز به‌ روز کوچکتر می‌شوند، بنابراین اگر برای خرید پی‌ سی اقدام می‌کنید، این روزها بهتر است مینی‌ پی‌ سی را هم به‌ عنوان گزینه‌ ای جایگزین برای پی‌ سی‌ های موجود در بازار مورد توجه‌ قرار دهید

    Refund Reason

    سبد خرید