تین کلاینت

ادامه مطلب
زیرو کلاینت PCoIP چیست؟

زیرو کلاینت PCoIP چیست؟

با دستیابی به درکی نسبی از تکنولوژی زیروکلاینت، می‌توان درباره‌ی مناسب بودن یا مناسب نبودن این تکنولوژی برای سازمان مورد نظر، تصمیمات بهتری اتخاذ نمود. تکنولوژی ...
ادامه مطلب
چرا از زیرو کلاینت در VMware Horizon استفاده کنیم؟

چرا از زیرو کلاینت در VMware Horizon استفاده کنیم؟

از زیرو کلاینت و تین کلاینت یا حتی پی‌سی‌های قدیمی،  در VMware Horizon Viewمی‌توان‌استفاده‌کرد. این قابلیت، ممکن‌است برای محیط‌هایی که در آن‌ها، تنها از زیروکلاینت  استفاده می‌شود، بر اساس شرایط ...