زیرو کلاینت PCoIP چیست؟

توسط اخبار رایانش ابریدر 12 بهمن 1398

با دستیابی به درکی نسبی از تکنولوژی زیروکلاینت، می‌توان درباره‌ی مناسب بودن یا مناسب نبودن این تکنولوژی برای سازمان مورد نظر، تصمیمات بهتری اتخاذ نمود. تکنولوژی موجود در تجهیزات زیروکلاینت بر پایه‌ی معماری مجازی سازی دسکتاپ یا VDI می‌باشد، که در آن مدیریت زیرساخت و داده‌ها، در دیتاسنتر متمرکز می‌شود. در پیاده‌سازی فضای دسکتاپ مجازی، هر کاربر باید تجهیزات یا کلاینت مناسب برای […]

    Refund Reason

    سبد خرید