ادامه مطلب
حضور شرکت بهین تکنولوژی در چهارمین نمایشگاه الکامپ خوزستان

حضور شرکت بهین تکنولوژی در چهارمین نمایشگاه الکامپ خوزستان

زمان مطالعه: ۲ دقیقه ​حضور شرکت بهین تکنولوژی درچهارمین نمایشگاه الکامپ ،الکترونیک ،کامپیوتر ،تجارت الکترونیک و ارتباطات اهواز که در سالن خلیج فارس نمایشگاه الکامپ خوزستان از تاریخ ۹ الی ۱۲ آبان ماه ۹۸ برگزار شد.