مسئولیت اجتماعی بهین تکنولوژی نسبت به جامعه

بهين‌تكنولوژی، همواره خود را در برابر جامعه، انسان‌ها و محيطی كه در آن فعاليت‌مي‌كند، مسئول دانسته و سعی می كند علاوه بر فعاليت در حوزه‌هاي اقتصادی و مالی، در حوزه‌های ديگر اجتماع نيز، نقش موثر خود را، ايفا نمايد.

حمایت از دانش آموزان نخبه 

شرکت در بوت کمپ و مسابقه هوشمند سازی دانش آموزی و حمایت بهین تکنولوژی از دانش آموزان نخبه در سراسر کشور 

از جمله فعاليت های بهين تكنولوژی در زمينه CSR ميتوان به دو گروه ذيل اشاره نمود

طراحی و توليد محصولات دوستدار محيط زيست و كم مصرف

فعاليت در حوزه اجتماعی مانند حمايت از فرآيند يادگيری و رشد پرسنل، آموزش و سرمايه گذاري در امر شناسايی و آموزش نوجوانان مستعد در راستای دستيابی به اهداف توسعه پايدار، ارتباط نزديكتر صنعت با دانشگاه در راستای حمايت از ايده های نوآورانه قشر دانشجو، اشتغال زائي و…

0
پروژه های در حال اجرا​
0
پروژه های تکمیل شده​
    سبد خرید