پروژه های بهین تکنولوژی

شرکت بهین تکنولوژی پیشتاز در صنعت فناوری اطلاعات کشور، ضمن تامین نیازهای سخت افزاری، نرم افزاری، ارائه خدمات، پشتیبانی گسترده و حمـایت از تمام کاربران فنـاوری اطلاعـات را سرلوحـه کار خود قرار داده است.

شرکت های زیادی نیستند که به عنوان solution provider بتوانند پروژه های ترکیبی بزرگ و پیچیده از منظر ارائه راهکارها، تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری، پیاده سازی و اجرای پروژه را انجام بدهند، خوشبختانه بهین تکنولوژی یکی از چند شرکت برتری است که توانایی ورود به چنین پروژه هایی را دارد.

در این راستا پروژه های  بزرگ  شرکت به شرح ذیل می باشد:

پروژه های بهین تکنولوژی

سازمان ها و مراکز دولتی

• ایجاد تحول بنیادین در زیرساخت های سخت افزاری نظام بانکی و سازمانهای بزرگ دولتی

• پیاده سازی و ارائه راهکارها و تجهیز زیرساخت های مجازی سازی با تکیه بر تجربه و توان تخصصی شرکت و بکارگیری محصولات نوین سخت افزاری و آخرین نسخه های نرم افزاری

• نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی وخدمات فنی ومهندسی وگارانتی تجهیزات مطابق استانداردهای مورد تائید سازمان حمایت از مصرف کننده کشور

مینی کامپیوتر مناسب ادارات و بانک ها
قیمت مانیتور سازمانی ایرانی یونیوو

شرکت  های خصوصی و وابسته دولتی

• اجرای پروژه های تغییر پلتفـرم های قدیمی در شرکـت های بیمه، شرکت های زیر مجـموعه بانکی و شرکتهای زیر مجموعه دولتی و کارخانه های صنعتی با ارائه راهکارها

• نصـب، راه اندازی سخـت افزاری و نـرم افزاری مطابق با نیاز شرکت ها، پیاده سازی تجهیزات، ارائه پشتیبانی، خدمات فنی و گارانتی تجـهیزات در تهران با اسـتاندارد های مورد تایید و منطـبق با شاخص های سازمان حمایت از مصرف کننده در ایران و عقد قرارداد تامین و تجهیز و پشتیبانی کلیه محصولات سخت افزاری

دانشگاه ها و مراکز آموزشی

• نوسازی سیستمهای کامپیوتری مراکز آموزش عالی وآموزش و پرورش کل کشور براساس نیازهای سخت افزاری ونرم افزاری واحدهای آموزشی با محصولات نوین ساخت داخل

• تجهیز کلاسهای آموزشی وسالن های آزمون با بهره گیری از استانداردهای سیستم آموزشی و استفاده بهینه از تجهیزات سخت افزاری به منظور اطمینان از سازگاری با زیرساخت های فناوری های موجود

کامپیوتر همه کاره مناسب دانشگاه و مدارس
مینی کامپیوتر ، آل این وان ، مانیتور ، زیروکلاینت

مشتریان بزرگ بین المللی

• شرکت امکان اجرای پروژه ،ارائه راهکارها و تحویل کالاهای سفارشی مشتریان با برندهای مورد درخواست را داشته و این نکته قابل توجه می باشد ارتباط با وندورهای اصلی یک نیاز اساسی است و نبود این ارتباط در پروژه هایی در این سطح مشکل ساز است. گارانتی تجهیزات در تهران با استاندارهای مورد تایید کمپانی تولید کننده خارجی ومنطبق با شاخص های سازمان حمایت از مصرف کننده در ایران می باشد .

• در این راستا شرکت پروژه های بزرگ تجهیز، پیاده سازی، ارائه راهکارها، راه اندازی و عقد قراردادهای پشتیبانی و سرویس خدمات گسترده را در شرکت های بین المللی و کارخانه های صنعتی وابسته را اجرا و مهندسین سیستم های بهین تکنولوژی به طور مداوم بر روی سیستم ها نظارت داشته و آخرین نسخه های نرم افزاری و سخت افزاری را به اجرا در آورده و در حال سرویس دهی به اینگونه شرکتها می باشد.