حضور شرکت بهین تکنولوژی در چهارمین نمایشگاه الکامپ خوزستان

توسط در اخبار بهین تکنولوژی 31 اکتبر 2019

​حضور شرکت بهین تکنولوژی درچهارمین نمایشگاه الکامپ ،الکترونیک ،کامپیوتر ،تجارت الکترونیک و ارتباطات اهواز که در سالن خلیج فارس نمایشگاه الکامپ خوزستان از تاریخ ۹ الی ۱۲ آبان ماه ۹۸ برگزار شد.

    سبد خرید